Rhoi rhan o’ch iau i rywun nad ydych chi’n ei adnabod

Cyn i chi fwrw ymlaen...

Porwch drwy’r wybodaeth a ddarparwyd gennym i gael gwybod mwy am yr hyn sydd dan sylw.

Cofrestru eich diddordeb

Os ydych chi’n byw yn y DU, gallwch gofrestru eich diddordeb mewn rhoi rhan o’ch iau i rywun nad ydych chi’n ei adnabod drwy gysylltu â’ch canolfan trawsblaniadau agosaf neu ddewisol.

Dim ond eich enw a’ch manylion cyswllt fydd angen i chi eu rhoi. Bydd cydlynydd rhoddwyr iau byw yn cysylltu â chi i drafod eich ymholiad ymhellach.*

Dewiswch ranbarth isod i weld y manylion cyswllt.

*Os na fyddwch chi’n cael ymateb i’ch e-bost cyn pen 5 diwrnod gwaith, ailanfonwch eich cais neu cysylltwch â ni i gael rhagor o gyngor.

Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Yn anffodus, does dim canolfannau trawsblannu iau addas yng Nghymru, yr Alban na Gogledd Iwerddon ar hyn o bryd.

Os ydych chi’n byw yng Nghymru, yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon, gallwch holi ynghylch derbyn gofal yn un o’n canolfannau trawsblannu yn Lloegr.

Lloegr

Mwy o wybodaeth