Rhoi aren i rywun rydych chi’n ei adnabod

Cyn i chi fwrw ymlaen...

Porwch drwy’r wybodaeth a ddarparwyd gennym i gael gwybod mwy am yr hyn sydd dan sylw.

Cofrestru eich diddordeb

Os ydych chi’n byw yn y DU a bod gennych ddiddordeb mewn rhoi aren i aelod o’r teulu neu ffrind, cysylltwch â’r ganolfan drawsblannu lle mae’r derbynnydd arfaethedig yn debygol o gael ei lawdriniaeth drawsblannu.

Dim ond eich enw a’ch manylion cyswllt fydd angen i chi eu rhoi.  Bydd cydlynydd rhoddwyr aren byw yn cysylltu â chi i drafod eich ymholiad ymhellach.*

Dewiswch ranbarth isod i weld y manylion cyswllt.

*Os na fyddwch chi’n cael ymateb i’ch e-bost cyn pen 5 diwrnod gwaith, ailanfonwch eich cais neu cysylltwch â ni i gael rhagor o gyngor.

Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon

Lloegr

Guernsey, Jersey, Ynys Manaw ac Ynys Wyth

Mwy o wybodaeth